Snimanje kanalizacije kamerom

Snimanje kanalizacije kamerom - Ispitivanje kanalizacione mreže

 

Snimanje kanalizacije kamerom (tehničke, kišne ili fekalne kanalizacije) je proces snimanja unutrašnjosti kanalizacionih cevi specijalnim kamerama.

Snimanje kanalizacije kamerom se se može raditi kao:

  • Snimanje kanalizacije kamerom radi sprečavanja kvarova i zagušenja

  • Snimanje kanalizacije radi detekcije curenja ili mesta zagušenja kanalizacionih cevi

Snimanje kanalizacije kamerom radi sprečavanja kvarova i zagušenja radi se uglavnom kod novopostavljenih kanalizacionih cevi da bi se utvrdilo da nema oštećenja ili deformiteta na kanalizacionim cevima nastalih u toku postavljanja. Snimanje kanalizacije kamerom se može radit i u cilju provere da nema ostataka od materijala ili nekih drugih prepreka za normalno funkcionisanje.

Preventivno snimanje kanalizacije kamerom

Preventivno snimanje kanalizacije kamerom se radi i zbog utvrđivanja strukturne stabilnosti i upotrebljivosti, kao i zbog provere i utvrđivanja nagiba kanalizacionih cevi prema gravitacionim odvodima. Snimanjem kanalizacije kamerom se može tačno utvrditi da li su kanalizacione cevi postavljene prema projektu i prema standardima gradnje.

Za snimanje kanalizacije se koriste samohodne kamere koje snimaju kanalizacione cevi od Ø50 do Ø1000, uz mogućnost usmeravanja sočiva kamere na sve strane. Nakon snimanja kanalizacije naručiocu se dostavlja CD sa snimkom, izveštaj sa kodovima, grafikonima, komentarima i zapažanjima inspekcije.

Snimanjem kanalizacionih kamerom cevi lako se otkriva mesto i uzrok problema, pa intervencija vodoinstalatera može biti brza i efikasna uz minimalno korišćenje tehnike, a u najvećem broju slučajeva i bez nepotrebnog kopanja i iskopavanja cevi na više lokacija.