Čišćenje septičkih jama

Čišćenje septičkih jama - Pražnjenje septičkih jama i vodoinstalaterske usluge BeogradČišćenje prelivnih septičkih jama je usluga koju Vodoinstalaterski servis Rade pruža u okviru usluga odgušenja kanalizacije. Kada se radi o čišćenju i pražnjenju septičkih jama, imajući u vidu naše dugogodišnje iskustvo i veliki broj zadovoljnih korisnika, nema potrebe da tražite dalje.

Do septičke jame otpad prolazi kroz cevi u vašem dvorištu i onda se prikupljana jedno mesto. Ponekad se cevi do septičke jame mogu blago ili potpuno zapušiti i prouzrokovati niz problema sa oticanjem kanalizacije. U slučajevima zapušavanja kanalizacionih odvoda koji vode do septičke jame, Vodoinstalaterski servis Rade ima i stručni kadar i opremu da problem reši.

Nemojte parkirati automobile i kamione na mestima ispod kojih prolaze kanalizacione cevi koje vode do septičkih jama. Pritisak na tlo, koliko god relativno mali bio, može prouzrokovati pucanje cevi ili razdvajanje kanalizacionih cevi na spojevima. Pucanje cevi može dovesti do prekida ili zagušenja kanalizacije.

U slučajevima pucanja cevi, obavezna je popravka, odnosno zamena oštećenih cevi. Vodoinstalaterski servis Rade može izvršiti iskopavanje starih cevi i sve radove na zameni.

Čišćenje septičkih jama i kanalizacionih cevi se uglavnom radi nakon pražnjenja septičkih jama i poželjno je čišćenje uraditi nakon svakog pražnjenja. U sklopu čišćenja septičkih jama i kanalizacionih cevi, može se preventivno uraditi i snimanje kanalizacije kamerom radi provere ispravnosti i funkcionalnosti.

Vodoinstalaterski servis Rade pruža kompletne usluge u oblasti vodovodne i kanalizacione mreže. Kontaktirajte nas pomoću podataka na kontakt stranici za sve probleme sa vodovodnom i kanalizacionom mrežom.